انبارهای منطقه ای

 

گروه بعثت مفتخر است به سبب دایر نمودن انبار های مصالح و لوازم ساختمانی در مناطق مختلف و در مجاورت فروشگاه های زیر مجموعه ، فرایند تحویل کالا را در خرید های جزئی تا حد ممکن کوتاه ساخته و دسترسی هر چه سریع تر به کالا را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

گفتنی است با طرح سیستم کدینگ پیشرفته کالا و مدیریت صحیح تامین کالای انبار ها ، موجودی به صورت لحظه ای تحت کنترل می باشد و این امر ما را در تامین نیازهای متنوع مشتری در هر منطقه یاری می نماید .